Primeur voor Judo Academy NN!

Judo Academy NN heeft zondag 3 april in Harkstede een judotoernooi georganiseerd. Maar liefst 150 deelnemers van 10 verschillende clubs uit Groningen, Friesland en Drenthe hebben deelgenomen aan het 1e JA-NN Ontwikkeltoernooi. De manier waarop JA-NN het toernooi heeft georganiseerd was uniek in Nederland! JA-NN hanteerde een eigen opgesteld reglement om plezier en de ontwikkeling te stimuleren, gebaseerd op de visie t.a.v. de jeugdopleiding.

John van der Meer: ‘Plezier en ontwikkeling staan bij ons voorop! Alle kinderen hebben minimaal 4 wedstrijden van 3 minuten op de mat gestaan, terwijl een normaal toernooi na twee keer 10 seconden afgelopen kan zijn. Tevens willen we de kinderen stimuleren om meerdere technieken toe te passen door te werken met een ontwikkelingsdiploma. Als een techniek lukt of meerdere keren wordt toegepast krijgen de deelnemers een sticker. De judoka’s kunnen ook stickers verdienen door bepaalde waarden te laten zien die we belangrijk vinden, zoals respect en doorzettingsvermogen. Van de drie minuten wedstrijdtijd is 1 minuut ne waza met als doel het grondjudo in Nederland te verbeteren.’ 

Van JA-NN deden zo’n 60 judoka’s mee aan het toernooi. Alle judoka’s kregen dezelfde medaille. De gedachte hierachter is wederom de ontwikkeling te stimuleren aangezien de focus niet op winnen ligt.

Na afloop van het toerooi werd een introductieles judo georganiseerd, zo’n 25 kinderen (variërend van 5 t/m 11 jaar) uit de regio hebben kennis gemaakt met judo. Tijdens de les stonden op een speelse manier de drie pijlers van judo Academy NN centraal:
-Plezier in bewegen
-Ontwikkeling van de motorische vaardigheden
-Ontwikkeling van de normen en waarden

Binnenkort worden de foto’s van de fotograaf op de website geplaatst.