Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Algemene voorwaarden
1. Inschrijfgeld € 12,50
2. Contributie (per maand)
-T/m 11 jaar 1x per week € 20,00/ 2x per week € 27,50
-12-17 jaar 1x per week € 22,50/ 2x per week € 30,00
-Vanaf 18 jaar 1x per week € 25,00/ 2x per week € 32,50
3. Voor jeugdleden t/m 17 jaar dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door één van ouders/ verzorgers
4. Ondergetekende verleent Judo Academy NN toestemming om beeld- (foto/ video) en/ of geluidsmateriaal van het lid te gebruiken op de website en/ of in schriftelijk materiaal (bijv. flyers) van Judo Academy NN
5. Deelname aan de training/ wedstrijden van Judo Academy NN geschiedt op eigen risico
6. Judo Academy NN is niet verantwoordelijk voor diefstal en/ of verlies van persoonlijke eigendommen tijdens trainingen en/ of toernooien
7. Wijziging van het lidmaatschap kan alleen via het wijzigingsformulier van Judo Academy NN
8. Bij opzegging van het lidmaatschap geldt een volledige kalendermaand opzegtermijn
9. In de schoolvakanties vervalt de les/ training
10. Na het halfjaarlijkse examen meldt Judo Academy NN nieuwe leden aan bij de Judo Bond Nederland.
Tarieven JBN Lidmaatschap per jaar (peildatum 31-12-2020 – meer informatie www.jbn.nl):
-Geboortejaar 2014 en later € 16,70
-Geboortejaar 2009 t/m 2013 € 30,60
-Geboortejaar 2004 t/m 2008 € 39,30
-Geboortejaar 2003 en eerder € 55,35
-Lidmaatschap via koppeling Jeugdsportfonds € 25,00

Benieuwd naar judo?

VRAAG EEN GRATIS PROEFLES AAN!