Johnson Massanga over judo

Judo is een sport die beoefend kan worden door jong en oud, iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen aan de judolessen.

Bij de jeugd leg ik in het judo-onderwijs de focus op bewegingsleer en lichamelijke opvoeding. Kinderen moeten plezier hebben in het bewegen en leren met souplesse te judoën. In mijn werkwijze staan tevens de sociale omgang, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en wederzijds respect centraal.

Daarnaast besteed ik veel aandacht aan de veiligheid in de judoles. Dit begint met het goed leren valbreken, één van de basisvaardigheden van het judo. Bij beginnende judoka’s besteden we hier extra aandacht aan. De ervaring leert dat het goed kunnen valbreken zorgt voor minder ongelukken en blessures in het dagelijks leven.

Aan de senioren leer ik de veelzijdigheid van judo aan. Ik leg nadruk op technisch judo met aandacht voor de achtergronden, bewegingsverwantschap en logica achter de technieken. Daarnaast is het belangrijk de geleerde principes en technieken toe te passen in oefenwedstrijden (randori).