Interview John van der Meer in Magazine Judo Bond Nederland

Een jaar geleden herschreef Judo Bond Nederland (JBN) haar meerjarenopleidingsplan (MJOP), waarin op een eenduidige en inzichtelijke manier het opleidingssysteem staat beschreven. Een plan bestaande uit zes verschillende leerlijnen dat een raamwerk biedt om een judoka op te leiden tot het wereldpodium. Inmiddels vindt de implementatie van het JBN MJOP plaats en worden verschillende workshops georganiseerd voor judoka’s en coaches. Voormalig NTC trainer/coach John van der Meer (40) is nauw betrokken bij het opleidingsplan en deelt zijn visie voor coaches op het gebied van de technische en tactische leerlijn.

Klik en lees hier het hele interview!